Finn Cocheroo & the LoFi-Few

Räucherei Kiel

10. März 2017


Besetzung: Finn Cocheroo (voc, guitar), Jürgen Meierdierks (guitar),  Stephan Ehrngruber (bass),Bernd Blumenstiel (drums).


Kommentar schreiben

Kommentare: 0